1.
Zuzevičiūtė V. Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];13(13):81-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9637