1.
Jatautaitė D. Tradicinių ir netradicinių trumpalaikio Lietuvos karių anglų kalbos mokymo(-si) metodų sąsajos veiksmingumas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio6 d.];13(13):106-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9640