1.
Montvilaitė S. Ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];13(13):147-54. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9644