1.
Wagner H. Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2). ActPaed [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];180:8-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9653