1.
Duoblienė L. Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];180:25-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9654