1.
Aramavičiūtė V, Martišauskienė E. Mokinių santykiai kaip edukologijos tyrimo objektas globalizacijos sąlygomis. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];180:93-105. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9660