1.
Ramoškienė A. V. Šerno „Glotoedukologija” – reikšminga edukologijos mokslo srities. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];180:205-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9672