1.
Stonkuvienė I. Dorinis paauglių elgesys XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];170:29-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9683