1.
Grakauskaitė-Karkockienė D. Pedagoginio profilio studentų kūrybiškumo pokyčiai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];170:66-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9686