1.
Malinauskas R, Šniras Šarūnas. Ugdymo programos įtaka sportuojančių moksleivių situaciniams socialiniams įgūdžiams. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];170:111-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9690