1.
Butvilas T. Netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių statusas klasėje kaip jų socializacijos veiksnys. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];170:122-31. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9691