1.
Šidlauskienė V. Švietimo kaitos mikrokontekstas: pedagogų prisitaikymas ir pasipriešinimas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];170:132-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9692