1.
Martišauskienė E. Šiuolaikinių studentų požiūris į tradicinius (spausdintinius) vadovėlius. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.birželio30 d.];170:158-67. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9695