1.
Aramavičiūtė V. Profesoriaus B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ aktualumas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio5 d.];170:188-93. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9698