1.
Bitinienė A. B. Bitino knygos „Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas“ stiliaus ypatumai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];170:197-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9700