1.
Martišauskienė E. Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];160:97-105. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9711