1.
Šernas V. Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2006 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];16:118-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9713