1.
Martišauskienė E. Tiesos liudijimas – pedagoginės veiklos pamatas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];150:52-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9725