1.
Beresnevičienė D. Asmens teorija: poreikis atleisti. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];150:86-102. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9729