1.
Valatkienė S. Visuminio ugdymo problema naujosios pedagogikos teorijoje ir praktikoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];150:112-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9731