1.
Targamadzė V. Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];150:120-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9732