1.
Jonynienė Živilė. Vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio17 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];150:129-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9733