1.
Sirtautas VV. Studentų tautinio išsiauklėjimo tyrimas Klaipėdos universitete. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];150:165-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9737