1.
Zaleskienė I. Svarstymai demokratijoje ir pilietinė edukacija. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];150:212-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9741