1.
Jovaiša L. Veikalas asmenybės dvasinei brandai ugdyti. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.gruodžio17 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];150:258-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9746