1.
Martišauskienė E. Paauglių dvasinių vertybių internalizacijos pedagoginės problemos XXI amžiaus iššūkių kontekste. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];14:28-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9750