1.
Raudeliūnaitė R. Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];14:125-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9761