1.
Švedaitė B. Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2005 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];14:133-44. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9762