[1]
Ziabreva V. 2017. Klaipėdos akmens masės keramika (XIV–XVIII amžius). Archaeologia Lituana. 18, (gruodž. 2017), 96-129. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11687.