[1]
Kuncevičius A. ir Poškienė J. 2017. Žvilgsnis į Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas. Archaeologia Lituana. 18, (gruodž. 2017), 29-46. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11690.