[1]
Merkevičius A. 2017. Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi. Archaeologia Lituana. 18, (gruodž. 2017), 9-22. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11692.