[1]
Kuncevičius A., Laužikas R., Šmigelskas R. ir Augustinavičius R. 2012. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. Archaeologia Lituana. 13, (saus. 2012), 7-29. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1188.