[1]
Kuncevičius A., Merkytė I., Poškienė J., Prapiestienė R., Vengalis R., Vėlius G. ir Volungevičius J. 2018. Senieji Trakai – gamtinės aplinkos transformacijos. Archaeologia Lituana. 19, (gruodž. 2018), 120-140. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.7.