[1]
Buitkutė E. ir Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. 2018. Medinio pastato Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paskirtis ekofaktinių tyrimų duomenimis. Archaeologia Lituana. 19, (gruodž. 2018), 194-206. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.11.