[1]
Merkevičius A. 2018. Archeologijos katedros leidiniai 2018 metais. Archaeologia Lituana. 19, (gruodž. 2018), 220.