[1]
Pilkauskas M., Piličiauskas G. ir Vengalis R. 2019. Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius. Archaeologia Lituana. 20, (gruodž. 2019), 10-23. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.1.