[1]
Vengalis R. ir Vėlius G. 2019. Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos. Archaeologia Lituana. 20, (gruodž. 2019), 75-115. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.4.