[1]
Laužikas R., Kuncevičius A., Amilevičius D., Žižiūnas T. ir Šmigelskas R. 2019. Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas. Archaeologia Lituana. 20, (gruodž. 2019), 151-166. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.7.