[1]
Šatavičius E. 2015. Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje. Archaeologia Lituana. 15, (saus. 2015), 7-20. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4880.