[1]
Smółka E.S. 2015. Pentinų radiniai pietrytiniame Baltijos regione romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu – keletas pastabų. Archaeologia Lituana. 15, (saus. 2015), 47-64. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4899.