[1]
Ciglis J. 2011. Senoviniai atsmilkiniai Latvijoje. Archaeologia Lituana. 12, (kovo 2011), 48-56. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5131.