[1]
Michelbertas M. 2011. ─«domi numizmatikos rinkini┼│ paroda ir jos katalogas. Archaeologia Lituana. 12, (kovo 2011), 166-167. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5142.