[1]
Šatavičius E. ir Gudaitienė G. 2016. Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui). Archaeologia Lituana. 16, (kovo 2016), 162-165. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9849.