(1)
Kuncevičius A.; Poškienė J. Žvilgsnis į Lietuvos Archeologijos Paveldo Apsaugos ištakas. AL 2017, 18, 29-46.