(1)
Merkevičius A. Profesoriaus Albino Kuncevičiaus Archeologinę Veiklą pažymint. AL 2017, 18, 5-8.