(1)
Kuncevičius A.; Laužikas R.; Šmigelskas R.; Augustinavičius R. Erdvės užkariavimas: 3D Technologijos Taikymo galimybės Ir Problemos Lietuvos Archeologijoje. AL 2012, 13, 7-29.