(1)
Kačkutė R. Korespondencinė Analizė Kaip Chronologinis Metodas. AL 2012, 13, 84-98.