(1)
Merkevičius A. Piliakalniai – Nuo Atsiradimo Iki šiandienos. AL 2018, 19, 8-12.