(1)
Šmigelskas R. Devynios absoliučios Datos Iš Gedimino Kalno Tyrimų. AL 2018, 19, 100-119.