(1)
Kuncevičius A.; Merkytė I.; Poškienė J.; Prapiestienė R.; Vengalis R.; Vėlius G.; Volungevičius J. Senieji Trakai – gamtinės Aplinkos Transformacijos. AL 2018, 19, 120-140.